ΤΕΜΕΣ ΑΕΚαλωσήρθατε στην ΤΕΜΕΣ ΑΕ.

Η εταιρεία μας έχει θέσει ως στόχο την:

  • Δημιουργία και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών και γενικότερα τουριστικής εκμεταλλεύσεως επιχειρήσεων.
  • Εκμετάλλευση Ακινήτων.


Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τους Ισολογισμούς.